Månskensrundan 10 oktober 2015

Månskensrundan 10 oktober 2015

Vi öppnar porten till vår trädgård lördag kl 1800  - 2100.

Jagorstrands trädgård från Vinslöv kommer att visa hur du på
bästa sätt belyser din trädgård.

Hjärtligt välkomna!

 

Gunilla &Rolf