Konst

Rolf Bengtsson

Autodidakt, född 1950 i Ängelholm.

Efter många års hårt arbete hemma i ateljén med olika leror, glasyrer och strukturer har jag kommit fram till en sammansättning som passar mig perfekt, just nu. Jag har alltid fascinerats av det enkla och det primitiva såväl i bildkonst som i skulptur – viktigt är att konsten genomsyras av energi.

Humorn är ett måste i mina figurer – konsten får inte bli allvarstyngd och svår. Hästen som jag ofta återkommer till symboliserar för mig styrka och lugn. Fågeln symboliserar frihet. Mina kvinno- och mansfigurer står för humor och rörelse.

I ateljén och i trädgården kan ni se mina alster – ni är alltid välkomna.

Galleri
CV – Utställningar
Recensioner